01 / 01
Bel ons: +31(0) 6 52608436

WIE ZIJN WIJ?

Wij maken architectuur op maatvoor u.

Je kent dat wel: je bent nog jong en weet nog niet wat je wilt. Toch blijkt je creativiteit oneindig met een passie voor tekenen. Tel daar de interesse voor gebouwen bij op en de keuze voor architectuur is gemaakt. Het voelt nog steeds goed om dag in dag uit wensen van klanten te vertalen. Niet zozeer door een eigen stempel op het ontwerp te drukken, maar door juist uw stijl te verfijnen. Met een grote glimlach en het perfecte plaatje als resultaat.

De klik

Het aloude ‘no-cure-no-pay’- principe maakt dat we ons onderscheiden in de markt. Heeft u geen feeling met onze schets of is het de welstand (afdeling binnen de gemeente die goedkeuring moet verlenen om een huis te bouwen, red.) die er niet mee akkoord gaat? Dan hoeft u ons niets te betalen. Gelukkig merken we dat het vaak bijzonder goed lukt om samen tot een ontwerp op maat te komen. Zeker als die wederzijdse klik er is. Dat het onze klanten ook nog rust en zekerheid biedt, geeft ons de bevestiging dat het werkt.

Onze Diensten

ARCHITECTUUR

Wij zetten uw droomgebouw op papier. Of dat nu een verbouwing, kantoorgebouw of een compleet nieuwe woning is. Door goed naar u te luisteren, te ontdekken waar uw interesses liggen en tot slot vragen stellen die er toe doen.

Bouwbegeleiding

Tijdens de realisatie zijn wij het aanspreekpunt voor u, het bouwbedrijf en de gemeente. Ontzorgen is daarin het sleutelwoord. We nemen letterlijk alles uit handen. Daardoor beleeft u een plezierige bouwperiode die u stress en tijd bespaart.

Visualisaties

Wilt u ook meteen de sfeer proeven bij het ontwerp van een nieuwe woning of verbouwing? Door een schets of uitwerking krijgt u er vaak nét dat beetje extra gevoel bij dat u nodig heeft. Kiest u voor een 3D visualisatie, dan brengt dat het ontwerp compleet tot leven.

Kom in contact

contact
06 52608436
info@jvdarchitectuur.nl
Molenweg 93, 5351ET Berghem
Dank u! uw bericht is verzonden. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Sorry maar helaas is er iets mis gegaan.

Privacystatement JVDArchitectuur

Dit is het privacystatement van JVDArchitectuur gevestigd te Berghem aan de Molenweg 93. JVDArchitectuur wordt als handelsnaam gebruikt door Joachim van Dinther Architectuur (statutaire naam). Uw privacy is belangrijk voor JVDArchitectuur. Daarom laten we middels ons privacystatement zien welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een emailbericht of het verstrekken van uw contactgegevens op een visitekaartje. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). JVDArchitectuur is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Dit privacystatement geldt niet voor werknemers, stagiaires en sollicitanten.

Gebruik van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van onze relaties die wij (mogelijk) verwerken:

• Voor- en achternaam
• Bedrijf waarvoor u werkzaam bent of waarvan u eigenaar bent – indien van toepassing
• Functie
• Adresgegevens
• Telefoonnummers
• E-mailadres

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Uitnodigingen en relatiegeschenken
• Contact met u opnemen of onderhouden
• U informeren over wijzigingen
• Het debiteuren – crediteuren beheer

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

JVDArchitectuur zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door via email aan ons kenbaar te maken.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website of onze social media kanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@JVDArchitectuur.nl ter attentie van Joachim van Dinther.

Wijzigingen privacystatement

Het kan voorkomen dat dit privacystatement in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@JVDArchitectuur.nl of per telefoon (+31 652 60 84 36).

© JVDArchitectuur 2022. All Rights Reserved.